GUANY

bon negoci SN, negoci en què hom hi surt guanyant / sortir guanyant en un afer (EC, IEC)

Trobo que has fet un bon negoci, de canviar el pis per una casa / Conèixer-te va ser un bon negoci / Sembla bon negoci treballar amb ell (EC, *, *)

bona xeixa, negoci rodó, la gallina dels ous d’or

mal negoci (ant.), fer negoci (p.ext.)