GRUP

a onades SP, grup / a envestides, a manera d’una ona (Fr, *)

La gent entrava a onades (Fr)

a glopades, a borbolls

classe social SN, grup social que es distingeix dels altres per la seva relació de propietat respecte als mitjans de producció i de distribució (EC)

No es podien casar perquè no pertanyien a la mateixa classe social

lluita de classes (p.ext.)

el tercer estat SD, nom donat, en l’estructura estamental de l’antic règim, al grup social que formava el conjunt de les forces productives, integrat per la burgesia, les classes populars urbanes i els camperols lliures (EC)

El tercer estat era el grup social més discriminat en l’antic règim