GROSSER

home gruixut SN, home grosser, d’enteniment curt (A-M)

És un home gruixut: li manca educació

mal educat

tenir males maneres SV, dit d’una persona mancada de finor de tracte, grosser

Si tens males maneres no arribaràs enlloc. De vegades, amb una mica de bona educació pots arribar a aconseguir el que vols

tenir pocs modos, tenir mals modos

tenir mals modos SV, dit d’una persona mancada de finor de tracte, grosser

La Mariona és una noia que té mals modos: no té gens de bona educació

tenir pocs modos, tenir males maneres

[modo: mot no registrat a l’IEC]

tenir pocs modos SV, algú, tenir poca finor de tracte, ésser grosser

En Xavier té pocs modos; no se sap comportar com cal

tenir mals modos, tenir males maneres, mal educat

de bones maneres (ant.), tenir món (ant.), mala educació (p.ext.), de mala manera (p.ext.), a les males (p.ext.)

[modo: mot no registrat a l’IEC]