GROLLERIA

mala educació SN, grolleria / paraules o actes propis d’una persona basta, poc fina (R-M, *)

Tots se sorprengueren de la mala educació amb què va respondre (R-M)

tenir pocs modos (p.ext.), mal educat (p.ext.), de mala manera (p.ext.), a les males (p.ext.), mala paraula (p.ext.)