GROLLER

de mal gust SP, de gust poc refinat, incorrecte / dit per a referir-se a un comentari, broma, gest, etc., groller, vulgar, indecent, ofensiu (R-M, *)

Em sembla de mal gust la broma que li heu gastat / Va ser una broma de mal gust (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma tenir mal gust) (R-M, *)

de mal to

de bon gust (ant.), de bon to (ant.)

ésser un pagès SV, dit d’un home rústic, de maneres poc corteses (EC)

Aquell és un pagès / Mira que és pagès, el teu pare! Encara no sap com cal comportar-se en un lloc així (També s’usa amb la forma ésser molt pagès) (EC, *)

ésser de poble

de bones maneres (ant.)

mal educat SA, que no té urbanitat (IEC)

És un mal educat, el conviden a sopar i els diu que a casa seva es menja millor

home gruixut, tenir pocs modos

ben educat (ant.), mala educació (p.ext.), home de pocs brocs (p.ext.), trencar-li el respecte (a algú) (p.ext.), anar-se’n a la francesa (p.ext.)