GROC

groc com el safrà SA, es diu d’una persona o cosa molt groga (A-M)

Et trobes bé? Estàs groc com el safrà! / Ha tingut hepatitis i té la cara groga com el safrà, d’una grogor impressionant (*, R-M)

groc com la cera, groc com un mort, més groc que el safrà

febre groga (p.ext.)

més groc que el safrà SA, es diu d’una persona o cosa molt groga (A-M)

Com que no es trobava gaire bé, estava més groc que el safrà

groc com el safrà, groc com la cera