GRISÓS

de color d’ala de mosca SP, de color indefinit / (del) color indefinit que prenen amb l’ús certes peces de vestir que de noves eren negres / (d’un) color indefinit, brut, especialment propi de les peces de roba que per l’ús o amb el temps han perdut el color original (R-M, IEC, EC)

Sempre duu el mateix barret vell de color d’ala de mosca i ulleres de vidres blaus (R-M)

de color de gos com fuig (p.ext.), de color de catxumbo (p.ext.), de color d’ala de corb (p.ext.)