GREU

aquesta sí que és blava O, això sí que és greu (IEC)

Que han entrat a la botiga a robar-li? Aquesta sí que és blava!

no arribar la sang al riu (ant.), aquesta sí que és bona (p.ext.)

de mort SP, que produeix la mort; hiperbòlicament, que produeix greu trastorn / que produeix greu trastorn (A-M, EC)

Passa per uns moments de mort; tot són tragèdies per a ell (S’usa normalment com a complement de noms que denoten disgust, ensurt, espant, etc.) (R-M)