GRELL

pic de gall SN, petit clap com de sang en el rovell d’un ou fecundat; gallada (EC)

Aquest ou té un pic de gall

vermell d’ou (p.ext.)