GREIXÓS

sac de greix SN, dit per a referir-se a algú que va molt brut, greixós

Aquest sempre va brut, és talment un sac de greix

fet un llardó