GRATITUD

moltes gràcies SQ, exclamació el·líptica amb què es manifesta gratitud / expressió de cortesia amb què hom manifesta agraïment (A-M, EC)

Moltes gràcies per haver vingut / —Demà vindré a ajudar-te. —Moltíssimes gràcies (També s’usa amb la forma moltíssimes gràcies)

de res (p.ext.), no es mereixen (p.ext.)