GRADUALMENT

a poc a poc SP, gradualment, seguint per tal camí o de tal manera (A-M)

Aquell clima és molt dur, però a poc a poc ja t’hi aniràs acostumant / L’alumne millorava a poc a poc en el coneixement de la llengua / M’has defraudat; jo em pensava que eres el més intel·ligent, i a poc a poc resultarà que ets un beneit (També s’usa amb les formes a poc a poquet i a poquet a poquet) (R-M, R-M, A-M)

pas a pas, pam a pam, de mica en mica, a passes comptades

de poc en poc (v.f.), a la llarga (p.ext.), no res no res (p.ext.)

de mica en mica SP, lentament / d’una manera lenta, mesurada i gradual (R-M, *)

No cal que t’hi esforcis de manera especial; de mica en mica arribaràs a saber-ho fer (R-M)

a poc a poc

pam a pam (p.ext.), de gota en gota (p.ext.), pas a pas (p.ext.), no res no res (p.ext.), amb comptagotes (p.ext.), tot fent bitlles (p.ext.)

tot fent bitlles SAdv, com qui no fa res (R-M)

Ell, tot fent bitlles, ha anat arreplegant una fortuneta; ningú no s’ho pensava d’un home tan poc emprenedor (R-M)

tot rient rient (p.ext.), de mica en mica (p.ext.), anar fent (p.ext.)