GOVERN

el Govern civil SD, edifici on resideix el governador (civil) o on funcionen les oficines d’aquest càrrec (A-M)

Hem d’anar a les dotze al Govern civil (A-M)