GORMAND

tenir bon paladar SV, tenir sentit del gust. Ésser exigent amb el menjar (R-M)

Sempre es compra requisits; té bon paladar i no vol menjar qualsevol cosa (R-M)

agradar-li la bona taula (a algú), agradar-li els bons bocins (a algú)

tenir ventre de gitano (ant.), tenir el paladar fi (p.ext.), de bon gust (p.ext.)