GOLEJAR

marcar gol SV, fer gol / en el futbol, fer passar la pilota per la porteria (EC, *)

Des que en Pep va marcar gol és el capità de l’equip (També s’usa amb el verb fer)

fer la tisora (p.ext.)