GOLAFRE

ésser més fart que un llop SV, ésser molt golafre (A-M)

És el que menja més de tota la colla, és més fart que un llop

ésser un fart, fart d’olla

ésser un fart SV, (ésser) molt menjador; fartaner, golafre (EC)

És un fart: només pensa a menjar (IEC)

ésser més fart que un llop, fart d’olla, ésser un porc malfart

ésser un porc malfart SV, menjar excessivament o de manera indecorosa (A-M)

Quan surt a sopar és un porc malfart: tot el menjar li sembla poc

fart d’olla, ésser un fart

menjar com un porc (p.ext.), afartar-se com un porc (p.ext.)

[malfart: mot no registrat a l’IEC]

fart d’olla SA, golafre / expressió usada per a referir-se a algú que menjar excessivament o de manera indecorosa (R-M, *)

Només gaudeix menjant, aquest fart d’olla, per això està tan gras / És clar que estàs tan gras, si ets un fart d’olla (R-M)

ésser un fart, ésser més fart que un llop, ésser un porc malfart

menjar més que un mal gra (p.ext.), menjar més que un mal lleig (p.ext.)