GLORIEJAR-SE

fer ufana (d’alguna cosa) SV, gloriejar-se d’alguna cosa, fer-s’hi veure (EC)

No parava de fer ufana del fet que havia aprovat aquell examen tan difícil (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal)

fer bocades (d’alguna cosa), fer bombo (d’alguna cosa), fer plat (d’alguna cosa), fer gala (d’alguna cosa), posar-se galons