GLOBALMENT

en conjunt SP, d’una manera global, sense especificar-ne les parts

En conjunt, és un treball força elaborat

en suma, en rassa, en general