GESTIONAR

fer passos per SV, fer gestions, obrar en cerca d’obtenir un resultat (Fr)

Han fet passos per tal de trobar un bon local industrial (R-M)

anades i vingudes

tenir (alguna cosa) entre mans (p.ext.)