GESTICULAR

fer espès i menut SV, fer molta mímica per xerrar (A-M)

Quan parla fa espès i menut: no para de fer moviments amb les mans

[Men. (A-M)]

fer manades SV, agitar les mans parlant (IEC)

Els polítics sempre parlen fent manades

parlar amb les mans

parlar amb les mans SV, gesticular molt en parlar (EC)

Aquest noi parla amb les mans, gesticula moltíssim

fer manades