GERMANASTRE

germà uterí SN, germà per part de mare / respecte a una altra persona, fill d’una mateixa mare, però de pare diferent (R-M, EC)

Són germans uterins. La seva mare quedà vídua i es tornà a casar / El Pere i el Robert són germans uterins (R-M)

germà de llet (p.ext.)