GERMÀ

germà de la caritat SN, persona que per l’amor de Déu es consagra a l’assistència dels malalts, pobres, orfes, etc. (IEC)

Quan sigui gran vol ser germana de la caritat: li agrada ajudar els altres / És germana de la caritat des dels vint anys / Ha estat un germà de la caritat tota la vida

verge consagrada (p.ext.)

germà de llet SN, alletats per la mateixa dona / el fill de la dida i l’infant que aquesta ha alletat (R-M, IEC)

Sabia que tenia un germà de llet, però no el coneixia / La mare d’en Joan va alletar el meu cosí Enric; a més de bons amics són, doncs, germans de llet / Aquests infants són germans de llet; ambdós han estat alletats per la mateixa dida (*, R-M, R-M)

germà uterí (p.ext.)