GENTALLA

el baix poble SD, les classes humils (EC)

El baix poble sempre ha estat reprimit pels poderosos

el poble menut

de baixa condició (p.ext.), de baixa estofa (p.ext.), de baixa mà (p.ext.), gent de poc braç (p.ext.)

el millor de cada casa SD, la gent més abjecta / expressió que s’usa irònicament per a fer referència a la gent més abjecta (R-M, *)

En un tuguri infecte s’aplegava el millor de cada casa a planejar atracaments (R-M)

els baixos fons (p.ext.), de baixa estofa (p.ext.)

el poble menut SD, les classes humils

El poble menut sempre és la classe social menys afavorida

el baix poble

de baixa condició (p.ext.)

els baixos fons SD, part baixa de la societat, esp. l’ambient de la delinqüència (IEC)

És una novel·la ambientada en els baixos fons de Barcelona

el barri xino (p.ext.), el millor de cada casa (p.ext.), de baixa estofa (p.ext.), de baixa mà (p.ext.), gent de la briva (p.ext.), gent de forca (p.ext.)

home de mal recapte SN, home de mala reputació, de poca categoria social (A-M)

Ningú no el vol rebre perquè és un home de mal recapte / En aquell barri la gent era de mal recapte (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de poc recapte, gent de la briva, gent de forca

home de recapte (ant.), companyia d’espardenya (p.ext.)

home de poc recapte SN, dit de les persones de mala reputació, de poca categoria social

Aquells treballadors són homes de poc recapte (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

home de mal recapte

home de recapte (ant.)