GENT

gran públic SN, la majoria de la gent, sobretot usat pejorativament per a indicar la majoria no especialitzada en un tema (EC)

Això no ho entendria el gran públic

qui…qui SCoord, els uns…els altres (EC)

Tots eren al voltant de la taula, qui drets qui asseguts (EC)

tal i tal SCoord, aquest i aquell (IEC)

Explica-li que van venir a veure’m tal i tal persona i per això no vaig poder sortir de casa / Cal que li mani que comparegui tal i tal dia (R-M, EC)