GENS

gens ni gota SCoord, absolutament no (EC)

No ha volgut beure’s el vas de llet, gens ni gota / No vol saber res dels estudis, ni gens ni gota (S’usa en contextos negatius)

gens ni mica, ni semença, ni una iota de

gota ni gens (v.f.)

gens ni mica SCoord, absolutament gens (IEC)

La seva mort no l’afectà gens ni mica / No vol saber res de la Maria, ni gens ni mica (S’usa en contextos negatius) (EC, *)

gens ni gota, ni un per remei, ni senyal, ni semença, ni una iota de

mica ni gens (v.f.)

haver-n’hi tan poc com mosques blanques SV, (de persones o de coses) no haver-n’hi gens (A-M)

De persones honestes en el món, n’hi ha tan poques com mosques blanques

un feix de (ant.), un fotimer de (ant.), un grapat de (ant.), un munt de (ant.), poder-se comptar amb els dits de la mà (p.ext.), no haver-n’hi rastre (p.ext.)

ni poc ni gaire SCoord, no gens, absolutament gens (A-M)

Deia que això no li agradava ni poc ni gaire i era cert, ho odiava (S’usa en contextos negatius)

ni poc ni molt, ni poc ni gens

no poc ni gaire (ant.), ni gra ni boll (p.ext.)

ni poc ni gens SCoord, no gens, absolutament gens (A-M)

En aquell primer arbre, no va haver-n’hi ni poc ni gens, de peres, l’any passat / S’ha acabat tot el menjar, no n’ha deixat ni poc ni gens (S’usa en contextos negatius) (R-M, *)

ni poc ni molt, ni poc ni gaire, xica ni mica, ni un per remei

no poc ni gaire (ant.), ni gra ni boll (p.ext.)

ni poc ni molt SCoord, no gens (IEC)

Ha demostrat que no l’estima ni poc ni molt, quan no ha estat capaç d’ajudar-lo / No tenia raó ni poc ni molt (S’usa en contextos negatius) (R-M, EC)

ni un per remei, ni poc ni gaire, ni poc ni gens

no poc ni gaire (ant.), ni gra ni boll (p.ext.)

ni semença SConj, no gens, ni remotament (IEC)

No en tindrà ni semença (S’usa en contextos negatius)

gens ni mica, gens ni gota, ni senyal

ni per semença (v.f.)

ni senyal SConj, ni poc ni gens / no gens, absolutament gens (A-M, *)

No en tinc ni senyal, dels sacs de roba que em vas portar, els he venut tots (S’usa en contextos negatius)

gens ni mica, ni semença, ni raça ni pols

ni una iota de SConj, gens / absolutament gens (Fr, *)

Ell no se separa mai ni una iota del que està prescrit (S’usa en contextos negatius) (Fr)

gens ni mica, gens ni gota

no tenir cap pèl de SV, no ésser gens; estar completament lliure de tal o tal defecte

No té cap pèl de beneit: és més llest del que pot semblar a primera vista

no tenir un pèl de

xica ni mica SCoord, no gens, absolutament gens

No es va preocupar xica ni mica / Llops, no cregueu ni xica ni mica (S’usa en contextos negatius) (*, A-M)

ni poc ni gens