GENIÜT

amorós com una argelaga SA, que s’enfada fàcilment / tenir el geni molt aspre (*, A-M)

Quan s’enfada és amorós com una argelaga / És tan agradosa com una argelaga (També s’usa amb l’adjectiu agradós) (*, A-M)

pacífic com una argelaga, tenir geni d’argelaga, ésser una argelaga (algú), tenir més punxes que una argelaga (algú), tenir un geni com una argelaga, geniüt com un bitxo

ésser de mala jeia SV, dit de la persona de mal geni (EC)

El seu avi era una persona de mala jeia

ésser de mala llet, ésser tallat de mala lluna, ésser de geni viu, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes, ésser una pólvora (algú)

ésser de bona jeia (ant.)

ésser de mala llet SV, tenir mal caràcter / ésser de mala índole (Fr, EC)

Ja ens van avisar que era de mala llet, aquell home, però no ens pensàvem que ens ataqués d’aquella manera / És un home de mala llet (R-M, EC)

ésser tallat de mala lluna, ésser de mala jeia, ésser de geni viu, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes

ésser de bona jeia (ant.), tenir bona jeia (ant.), cara de mala llet (p.ext.)

ésser del morro fort SV, ésser enèrgic i inflexible, de geni difícil de tòrcer (A-M)

Tu ets del morro fort, com el teu pare

ésser del morro tort, ésser de geni viu, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes

ésser fort de morro (v.f.)

ésser del morro tort SV, tenir mal geni (IEC)

No l’amoïnis que ja saps que és del morro tort i pot reaccionar molt malament

ésser del morro fort, ésser de geni viu, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes

ésser tallat de mala lluna SV, tenir mal caràcter (Fr)

La teva germana és tallada de mala lluna, sempre et surt amb estirabots

ésser de mala llet, tenir un geni de fotims, ésser de mala jeia, ésser de geni viu, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes

ésser una argelaga (algú) SV, tenir el geni molt aspre (A-M)

Avui m’he discutit amb la teva amiga, és una argelaga

ésser de geni viu, amorós com una argelaga, tenir geni d’argelaga, tenir més punxes que una argelaga (algú), tenir un geni com una argelaga, tenir sang a l’ull, ésser de sangs calentes

ésser una pólvora (algú) SV, ésser molt irascible (A-M)

Avui no li facis gaire cas, perquè és una pólvora: s’enfada amb tothom

ésser de mala jeia, ésser de sangs calentes

geniüt com un bitxo SA, dit per a referir-se a algú que s’enfada fàcilment

No l’emprenyis gaire, que és geniüt com un bitxo i s’enfada de seguida

amorós com una argelaga

mala vespa SN, es diu d’una persona de geni fort / dona de mal geni (*, A-M)

Aquesta dona és una mala vespa, millor que no t’hi encaris / Quina mala vespa aquesta criatura!

pacífic com una argelaga SA, dit per a referir-se a algú geniüt / tenir el geni molt aspre (*, A-M)

Dius que el coneixes, però encara no l’has vist quan s’enfada, és pacífic com una argelaga

amorós com una argelaga, tenir geni d’argelaga, ésser una argelaga (algú), tenir més punxes que una argelaga (algú), tenir un geni com una argelaga

tenir el geni fort SV, tenir mal caràcter (EC)

Té el geni fort quan es lleva: no té un bon despertar (També s’usa amb la forma tenir un geni fort)

tenir mal geni, tenir un geni de fotims, tenir geni d’argelaga, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc, tenir un geni de pólvora, ésser del morro tort

tenir geni d’argelaga SV, tenir el geni molt aspre

Controla’t, que tens geni d’argelaga i te m’estàs fent insuportable

ésser una argelaga (algú), tenir més punxes que una argelaga (algú), amorós com una argelaga, pacífic com una argelaga, tenir un geni com una argelaga, tenir el geni fort, tenir mal geni, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir un geni de foc

tenir mal geni SV, tenir mal caràcter (EC)

Quan s’enfada té mal geni / Li ha contestat amb mal geni (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma amb mal geni)

tenir el geni fort, tenir un geni de fotims, tenir geni d’argelaga, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc, tenir un geni de pólvora

tenir males puces SV, tenir mal geni / tenir poca paciència, ésser fàcilment irritable (IEC, A-M)

Vigila amb el porter perquè té males puces! (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició preadjectival)

tenir el geni fort, tenir geni d’argelaga, tenir mal geni, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc, tenir un geni de fotims, tenir un geni de pólvora

no aguantar puces (p.ext.)

tenir mals arrambatges SV, tenir mal geni, ésser de mal tractar (EC)

Aquest nen és ben petit i ja té mals arrambatges

tenir males llevades, tenir el geni fort, tenir geni d’argelaga, tenir mal geni, tenir males puces, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc, tenir un geni de fotims, tenir un geni de pólvora

treure el geni (p.ext.)

tenir més geni que el vi de quatre SV, tenir el geni fort, irascible, violent (A-M)

Millor que no el molestis gaire, que té més geni que el vi de quatre

tenir el geni fort, tenir geni d’argelaga, tenir mal geni, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc, tenir un geni de fotims, tenir un geni de pólvora

[Emp. (A-M)]

tenir més punxes que una argelaga (algú) SV, tenir el geni molt aspre (A-M)

No rondinis tant i modera’t, que tens més punxes que una argelaga

ésser una argelaga (algú), tenir geni d’argelaga, amorós com una argelaga, pacífic com una argelaga, tenir un geni com una argelaga

tenir un geni com una argelaga SV, tenir molt mal geni (EC)

Millor que no el facis enfadar, que té un geni com una argelaga

tenir geni d’argelaga, amorós com una argelaga, ésser una argelaga (algú), pacífic com una argelaga, tenir més punxes que una argelaga (algú), tenir el geni fort, tenir mal geni, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir un geni de foc

tenir un geni de foc SV, ésser molt irritable (A-M)

No la facis empipar, que té un geni de foc

tenir el geni fort, tenir geni d’argelaga, tenir mal geni, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de fotims, tenir un geni de pólvora

tenir un geni de fotims SV, es diu de qui per no res s’enrabia (IEC)

En Tal té un geni de fotims (Fr)

tenir mal geni, tenir el geni fort, ésser tallat de mala lluna, tenir un geni de pólvora, tenir geni d’argelaga, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc

tenir un geni de pólvora SV, ésser molt irascible (A-M)

No l’amoïnis, que té un geni de pólvora i saltarà de seguida

tenir un geni de fotims, tenir el geni fort, tenir geni d’argelaga, tenir mal geni, tenir males puces, tenir mals arrambatges, tenir més geni que el vi de quatre, tenir un geni com una argelaga, tenir un geni de foc