GENERÓS

amic de donar SN, generós / persona generosa (Fr, *)

En Joan és amic de donar. Segur que, si li demanes el cotxe, te’l deixarà

ésser llarg en el donar, donar sense comptar, fer es pans amples, no tenir res seu

ésser amic de santa creu (ant.)

anar portes obertes SV, mostrar-se de paraula, molt generós; prometre molt (A-M)

Aquesta família sempre va portes obertes: són molt generosos quan tenen convidats

tenir casa oberta (p.ext.)

ésser llarg en el donar SV, generós / ésser generós, esplèndid (Fr, *)

Demana-li-ho a ell, que és llarg en el donar / La Núria és molt llarga en el donar, és la seva millor qualitat

amic de donar, fer es pans amples, no tenir res seu

ésser de la confraria de l’estalvi (ant.), ésser del puny estret (ant.), ésser del puny clos (ant.), a mans plenes (p.ext.)

fer es pans amples SV, obrar amb esplendidesa, no mirar prim en les despeses (A-M)

No te preocupis que ja te donarà tot lo que necessitis, en Jaume fa es pans amples

ésser llarg en el donar, amic de donar, no tenir res seu, no mocar-se amb mitja màniga

ésser un rata (ant.), allargar la mà (a algú) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

no mocar-se amb mitja màniga SV, ésser esplèndid, no ésser mesquí (IEC)

Aquests no es moquen amb mitja màniga. Acaben de fer un donatiu a la universitat que ja voldríem que es tornés a produir en un futur immediat

fer es pans amples

tirar de veta (p.ext.), lligar els gossos amb llonganisses (p.ext.), tirar la casa per la finestra (p.ext.)

no tenir res seu SV, ésser molt generós (R-M)

És un home que no té res seu; tot ho donaria / N’hi ha pocs com ell; no té res seu, sempre ajuda els altres (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (R-M)

ésser llarg en el donar, amic de donar, fer es pans amples

no donar ni la merda que caga (ant.)