GENEALOGIA

arbre genealògic SN, representació gràfica de la genealogia d’una família mitjançant el dibuix d’un arbre de forma convencional, les branques del qual representen les generacions que surten del tronc i originen de noves branques (EC)

La néta Oliveres va configurar un arbre genealògic de deu generacions

de lluny SP, expressió que hom aplica a un parent no pròxim (EC)

Han vingut uns familiars de lluny que feia un munt de temps que no vèiem

parent llunyà

parent llunyà SN, expressió que hom aplica a un parent no pròxim

Tinc molta relació amb els meus parents llunyans, potser més que no pas amb la família més directa (També s’usa amb els noms cosí, oncle, etc.)

de lluny