GASTAR-SE

anar-se’n com fruita SV, gastar-se molt aviat (A-M)

Els diners, durant les festes de Nadal, se’n van com fruita