GARANTIA

paga i senyal SCoord, quantitat de béns fungibles o suma de diners que en fer un contracte una part lliura a l’altra, en general com a garantia o coacció / penyora, diners o objecte que es deixa en garantia de compliment d’un tracte / quantitat, fracció del preu total, lliurada a compte, abans de fer ferm un contracte de compravenda, arres (IEC, A-M, EC)

He encarregat un armari fet a mida i he hagut d’avançar la meitat de l’import com a paga i senyal (R-M)

senyal i paga (v.f.)