GANEJAR

entrar en gana SV, començar a entrar en apetit (A-M)

Després d’aquella passejada, començava a entrar en gana

obrir la gana (inv.), fer gana (inv.), fer boca (p.ext.), obrir primer la boca que els ulls (p.ext.)