GANDULEJAR

caçar mosques SV, passar el temps sense treballar o fent coses inútils (A-M)

Deixa de caçar mosques i posa’t a treballar

perdre l’estona, tocar-se els collons, tocar-se la pampa, tocar-se la pamparruana, perdre el temps, perdre es temps i sa llavor, matar l’aranya

fer volar coloms (p.ext.)

fer la pamparruana SV, estar ociós i anar d’ací d’allà, vagabundejar (A-M)

No creguis que pots continuar fent la pamparruana tota la vida; t’has de posar a treballar de ferm (R-M)

perdre el temps, tocar-se la pamparruana

amb una mà sobre l’altra (p.ext.), ésser un pamparruana (p.ext.)

[pamparruana: mot no registrat a l’IEC]

gratar-se els collons SV, no fer gens de feina; ésser un gandul

Sempre està gratant-se els collons, ben arrepapat al sofà (També s’usa amb el verb rascar)

gratar-se la xona, gratar-se la panxa

gratar-se la panxa SV, estar sense fer res / estar ociós (R-M, IEC)

Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa, perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el faran rutllar / De tant gratar-se la panxa, ja no sap què és treballar (També s’usa amb el verb rascar) (R-M, EC)

tocar-se els collons, no fotre brot, no fotre cop, ajeure-s’hi, no fer una gamba, tocar-se la pamparruana, tocar-se la pampa, fer el gos, gratar-se la xona, gratar-se els collons, jeure com un porc

amb una mà sobre l’altra (p.ext.)

gratar-se la xona SV, no fer gens de feina, ésser un gandul

És d’aquelles dones que es passa el dia gratant-se la xona. No li agrada gens d’ajudar el seu marit (També s’usa amb el verb rascar)

gratar-se els collons, gratar-se la panxa

no alçar una palla d’en terra SV, no fer gens de feina (A-M)

A casa en Joan no alça una palla d’en terra. Sempre li has de demanar les coses dues vegades!

no fotre cop, no fotre brot, no trencar-se cap os (en alguna cosa), no fer-ne tros

fer-li mal l’os bertran (a algú) (p.ext.), tenir l’esquena dreta (p.ext.), ésser un manta (p.ext.), tenir l’os bertran (p.ext.), tenir un os a l’esquena (p.ext.), haver-lo mossegat el gos d’en Mandra (p.ext.)

no fer una gamba SV, no fer res de bo, fer molt poca feina (A-M)

Des que l’han traslladat a la nostra secció no ha fet una gamba, es passa el dia sense fer res

no fotre brot, no fotre cop, perdre el temps, gratar-se la panxa, tocar-se els collons, fer el mandra, tocar-se la pamparruana, tocar-se la pampa

no fotre brot SV, no fer gens de feina, ésser un gandul

No fot brot en tot el curs i després treu bones notes. No sé pas com s’ho deu fer / A casa no fot ni brot: és un gandul

no fotre cop, fer la vida del canot, no alçar una palla d’en terra, gratar-se la panxa, no fer una gamba, tocar-se els collons, tocar-se la pampa, fer el mandra, fer el manta, fer el gos, plegar-se de braços, no fer-ne tros

ésser un manta (p.ext.), no tenir ofici ni benefici (p.ext.), fer el ronsa (p.ext.), fer l’orni (p.ext.), fer el sorn (p.ext.), voler anar al cel amb carro envelat (p.ext.)

no fotre cop SV, no fer gens de feina, ésser un gandul

No entenc com és que no el fan fora de la feina, perquè no fot cop en tot el dia

no fotre brot, no alçar una palla d’en terra, gratar-se la panxa, no fer una gamba, plegar-se de braços, tocar-se els collons, tocar-se la pampa, fer el mandra, fer el manta, fer el gos, no fer-ne tros

ésser un manta (p.ext.), fer el ronsa (p.ext.), fer l’orni (p.ext.), fer el sorn (p.ext.)

tocar-se els collons SV, estar ociós, no fer res de profit

Sempre s’està tocant els collons i no ajuda gens en les feines de la casa

gratar-se la panxa, no fotre brot, no fotre cop, caçar mosques, no fer una gamba, tocar-se la pamparruana, tocar-se la pampa, fer el gos

tocar-se la pampa SV, estar ociós, no fer res de profit (Fr)

Va estar tot el matí tocant-se la pampa i la seva mare es va enfadar molt

no fotre brot, no fotre cop, caçar mosques, gratar-se la panxa, no fer una gamba, tocar-se la pamparruana, tocar-se els collons, fer el mandra, jeure com un porc

tocar-se la pamparruana SV, estar ociós i anar d’ací d’allà, vagabundejar (A-M)

Es passa el dia tocant-se la pamparruana mentre la dona ha de fer tota la feina

perdre el temps, caçar mosques, gratar-se la panxa, no fer una gamba, tocar-se la pampa, tocar-se els collons, fer el manta, fer la pamparruana

ésser un pamparruana (p.ext.)

[pamparruana: mot no registrat a l’IEC]