GANA

la salsa de sant Bernat SD, la gana, que fa trobar bons tots els menjars (EC)

No troba cap plat al seu gust; li falta la salsa de sant Bernat; no hi ha com la gana per fer-ho tot apetitós (R-M)

rau-rau SN, malestar produït per una afecció nerviosa, per debilitat, per la gana, etc. (EC)

Ja no es recordava del rau-rau de la gana / Va sortir de la reunió abans que s’acabés perquè notava un rau-rau a l’estómac (EC, *)

[Reduplicatiu]