GALL

(fig.)

nota falsa SN, nota equivocada produïda per una mala entonació o per l’error d’un o diversos intèrprets d’una peça musical (EC)

Un bon cantant no fa mai cap nota falsa