GAIREBÉ

a un tomb de dau de SP, a punt, en perill imminent / mancar poc per. Riscar (*, R-M)

Va rebre un cop molt fort i ha estat a un tomb de dau que no perdés un ull (R-M)

a punt (de fer alguna cosa), a les portes de, al llindar de

d’una mica més SP, expressió amb què hom indica que ha faltat poc perquè una cosa tingués lloc (EC)

Li ha fallat un travesser de l’escala i d’una mica més cau / D’una mica més i m’atropella un auto (R-M, EC)

una mica més i, de poc, tantost que

faltar un pèl O, una cosa, estar a punt de succeir sense arribar-ho a fer

A les boles de billar, els va faltar un pèl per a tocar-se / Hi ha mancat un pèl per haver-hi una desgràcia (També s’usa amb el verb mancar) (*, A-M)

venir d’un pèl, faltar-se’n poc, anar de prim, anar de res, anar de poc, pels pèls

un pèl de (p.ext.)

una mica més i SQ, expressió amb què hom indica que ha faltat poc perquè una cosa tingués lloc

Una mica més i se n’hauria anat, cansat d’esperar-se / S’ha entrebancat, una mica més i cau (S’usa seguida d’un verb en mode indicatiu o condicional)

d’una mica més, tantost que, de poc

a la mínima (p.ext.), a la mínima de canto (p.ext.)

venir d’un dit SV, estar a punt de succeir una cosa, però no arribar a succeir

Va venir d’un dit que no guanyéssim el partit; ens van marcar un gol en els darrers minuts (També s’usa amb el verb anar)

anar de prim, venir d’un fil, venir d’un pèl, faltar-se’n poc, anar de poc, anar de res

anar pel camí (de fer alguna cosa) (p.ext.)

venir d’un no res SV, estar a punt de succeir una cosa, però no arribar a succeir (EC)

Li ha vingut d’un no res que no es queda sense entrada, li han venut l’última / Ha anat d’un no res que no l’envesteix un camió (També s’usa amb el verb anar)

venir d’un pèl, anar de prim, anar de poc, anar de res, faltar-se’n poc

venir d’un pèl SV, gairebé / una cosa, estar a punt de succeir sense arribar-ho a fer (R-M, *)

Ha vingut d’un pèl que no el toquen / Va anar d’un pèl que la tempesta no el sorprengués a mig camí (També s’usa amb el verb anar) (EC, *)

anar de poc, faltar un pèl, faltar-se’n poc, anar de prim, anar de res, venir d’un no res, venir a un través de cabell, pels pèls

anar pel camí (de fer alguna cosa) (p.ext.)