FUSTER

fuster de ribera SN, persona que per ofici fa naus de fusta (IEC)

El seu avi treballava com a fuster de ribera

mestre d’aixa (p.ext.)

mestre d’aixa SN, fuster constructor de naus / menestral que a les drassanes de vaixells de fusta treballa aquesta i projecta i construeix tota mena d’embarcacions (IEC, EC)

El seu pare era mestre d’aixa

fuster de ribera (p.ext.)