FURGAR

reblar el clau SV, insistir sobre quelcom desagradable (R-M)

Ja està prou disgustat d’haver perdut la cartera, no cal reblar el clau i tornar-n’hi a parlar (R-M)

tirar llenya al foc (p.ext.), ploure sobre mullat (p.ext.)