FUNCIONAR

anar a l’hora SV, anar bé alguna cosa, estar bé algú (EC)

Aquest aprenent sí que va a l’hora, me’n puc refiar; el que tenia abans no hi posava gens d’interès / El negoci no va a l’hora; diuen que hauran de plegar (R-M)

anar llatí

fer el boig (alguna cosa) (ant.), fer el tonto (alguna cosa) (ant.)

entrar en circulació SV, començar a funcionar

L’euro va entrar en circulació l’1 de gener de 2002

posar (alguna cosa) en circulació (inv.), en circulació (p.ext.)

fer efecte SV, acomplir la seva funció, realitzar-se (IEC)

L’únic remei que li fa efecte per al mal de queixal és un glop de menta

posar (alguna cosa) en funcionament SV, fer funcionar / engegar (R-M, IEC)

Han posat molts projectes en funcionament / Darrerament s’han posat en funcionament moltes escales mecàniques a les estacions de metro

posar (alguna cosa) en marxa, posar (algú o alguna cosa) en moviment, posar (alguna cosa) en servei

posar (alguna cosa) en òrbita (p.ext.)

posar (alguna cosa) en servei SV, posar en acció o en funcionament

Ja han posat la nova benzinera en servei

posar (alguna cosa) en ús, posar (alguna cosa) en funcionament

entrar en servei (inv.)

ANT

fer el boig (alguna cosa) SV, no funcionar regularment (R-M)

Aquest rellotge fa el boig; tan aviat avança com retarda (R-M)

fer el tonto (alguna cosa)

anar a l’hora (ant.)

ANT

fer el tonto SV, funcionar de manera intermitent, no funcionar correctament

La màquina de rentar plats fa el tonto

fer el boig (alguna cosa)

anar a l’hora (ant.)

[tonto: mot no registrat a l’IEC]