FUNCIONANT

en circulació SP, funcionant, movent-se, actuant, etc.

Van mantenir la pesseta en circulació uns mesos després de l’entrada de l’euro (S’usa normalment amb els verbs estar, mantenir, tenir, etc.)

en vigor

posar (alguna cosa) en circulació (p.ext.), entrar en circulació (p.ext.)

en servei SP, en curs d’acció o de funcionament

Tenim en servei més de trenta punts d’informació turística (S’usa normalment amb els verbs estar, mantenir, tenir, etc.)

en marxa, estar en funcionament

fora de servei (ant.), entrar en servei (p.ext.), fer servir (p.ext.), baixada de bandera (p.ext.)

estar en funcionament SV, estar funcionant, engegat

Fa moltes hores que aquest aparell està en funcionament, tanca’l

en marxa, en servei, estar en moviment

fora de servei (ant.), estar en acció (p.ext.), fer servir (p.ext.)