FULLETÓ

novel·la de fulletó SN, tipus de discurs literari publicat fragmentàriament en un periòdic, sovint numerat a part per a ésser relligat en un volum

Em falta un lliurament per tenir la novel·la de fulletó sencera, després l’enquadernaré

per entregues (p.ext.)