FUGISSER

ésser fruita SV, ésser una cosa fugissera, fàcil de perdre o de desaparèixer (A-M)

Els fills són fruita: tan aviat els tenim com no els tenim