FUGIDA

cames ajudeu-me O, es diu per a denotar l’acte de fugir precipitadament (A-M)

Es va ficar en un carreró fosc i solitari, i vinga! cames ajudeu-me! (També s’usa amb la forma cametes ajudeu-me)

cametes em valguen, corre que correràs, sortir per cames, a més córrer, a tot córrer

campi qui pugui (p.ext.), a cuita-corrents (p.ext.)

cametes em valguen O, es diu per a denotar l’acte de fugir precipitadament (A-M)

Es va adonar que el seguien i, cametes em valguen, va córrer i els va despistar

cames ajudeu-me, corre que correràs

cametes me valguen (v.f.), campi qui pugui (p.ext.), valer-se de les cames (p.ext.)