FRUSTRAT

haver d’espinyar-se-les SV, algú, haver de restar sense una cosa que volia o desitjava (IEC)

Quan li oferien el lloc no el va voler; ara el demana, però se les haurà d’espinyar, perquè la plaça ja està ocupada (R-M)

quedar amb les ganes, quedar amb la mel a la boca

pintar-se (alguna cosa) a l’oli (p.ext.), tenir les de perdre (p.ext.)

quedar amb el monyo fet SV, romandre preparat i disposat per a una cosa que no pot realitzar-se (A-M)

Volia sortir a ballar, però es va quedar amb el monyo fet perquè, a l’últim moment, les seves amigues li van dir que no tenien ganes de sortir

quedar amb la mel a la boca, quedar amb les ganes

[Val. (A-M)]

quedar amb la mel a la boca SV, quedar frustrat algun desig

Volia anar de vacances, però el meu pare va dir que no. Així que em vaig quedar amb la mel a la boca

quedar amb les ganes, haver d’espinyar-se-les, quedar amb el monyo fet

deixar (algú) amb la mel a la boca (inv.), posar-li la mel a la boca (a algú) (inv.), quedar a l’escapça (p.ext.), el suplici de Tàntal (p.ext.)

quedar amb les ganes SV, quedar-se frustrat (R-M)

Volia venir a la festa, però va quedar amb les ganes / Si esperava que jo m’enfadés pel que m’ha dit, s’haurà quedat amb les ganes, perquè no n’he fet cas (*, R-M)

quedar amb la mel a la boca, haver d’espinyar-se-les, quedar amb el monyo fet

deixar (algú) amb les ganes (inv.), quedar a l’escapça (p.ext.), anar-se’n cul batut i cara alegre (p.ext.), el suplici de Tàntal (p.ext.)