FRISAR

estar en capella SV, esperar amb ànsia el resultat d’un afer, estar a punt de passar un mal pas, etc. (IEC)

Està en capella, esperant saber quin serà el resultat de les notes de selectivitat

estar dins un foc

estar en remull (p.ext.), donar-se mal cor (p.ext.), posar-se a punt (p.ext.)