FRISÓS

parèixer cul i bufa SV, ésser una persona frisadora i curta de gènit, que en comanar una cosa voldria que ja l’haguessen feta sense donar temps de fer-la (A-M)

Des que va fer aquell examen, pareix cul i bufa: no està mai tranquil

[Cocentaina, Alcoi, Dénia (A-M)]