FRESSEJAR

estar molt ocupat en la roba dels gegants SV, fingir moltes ocupacions un qui no en té cap (A-M)

Diu que està molt enfeinat, però jo crec que no és veritat: està molt ocupat en la roba dels gegants

traure calces d’oli

estar empleat en la roba dels gegants (p.ext.)

[Val. (A-M)]