FREQÜENTMENT

a tot estrop SP, continuadament / [fer servir una cosa] contínuament, sense plànyer-la (R-M, IEC)

Aquestes sabates, si les portes a tot estrop, aviat no tindran cara ni ulls (R-M)

de tot portar (p.ext.)

amb freqüència SP, d’una manera freqüent

Va a Barcelona amb freqüència / És malaltís i ha d’anar al metge amb freqüència (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (EC, *)

tot sovint, cada dos per tres, a cada moment

quart i moment SCoord, a cada instant, amb gran freqüència (A-M)

Cada quart i moment el més menut preguntava quant faltava per arribar al cim de la muntanya

a cada instant, a cada moment

[Olot (A-M)]

tot sovint SAdv, amb una gran freqüència (EC)

Abans tot sovint anàvem al cinema

amb freqüència, cada dos per tres, espès i menut, sovint i menut, a cada pas

trobar-se (algú) fins a la sopa SV, trobar-se algú molt sovint

Feia molts dies que no ens vèiem i ara ens trobem fins a la sopa

trobar-se (algú) fins a les sopes (v.f.), ésser car de veure (ant.), fer-se trobadís (p.ext.)