FREQÜENTADOR

cul d’església SN, dit d’una persona que va molt sovint a l’església / passar-hi llargues estones / persona que va massa a l’església (EC, IEC, A-M)

Cada dia va a missa i s’hi passa hores i hores: és un cul d’església

cul de sagristia, rata de sagristia

cul de taverna (p.ext.), cul de cafè (p.ext.), arrossegar el cul (per algun lloc) (p.ext.), freqüentar els sagraments (p.ext.)

[Barc., Tarr. (A-M)]

cul de taverna SN, dit de la persona que freqüenta assíduament la taverna / passar-hi llargues estones / home que concorre amb excessiva assiduïtat a la taverna (EC, IEC, A-M)

El seu pare és un cul de taverna: es passa més hores al bar que buscant feina

cul de cafè

cul d’església (p.ext.), arrossegar el cul (per algun lloc) (p.ext.)