FREDOLIC

com un gat fogoner SAdv, ésser una persona molt afectada d’escalfar-se, d’estar prop del foc (A-M)

L’escalfor mai no li fa nosa, és com un gat fogoner

[Palma (A-M)]