FRED

dies forts SN, temps o dies de temperatures excessivament baixes, males de sofrir (A-M)

Està fent uns dies forts: haurem de posar la calefacció

temps fort

ésser un glaç SV, ésser alguna cosa molt freda

Aquest refresc és un glaç (També s’usa amb el verb semblar)

fer un fred de mil dimonis SV, fer molt fred

Amb aquell vent tan glaçat feia un fred de mil dimonis

fer un fred que pela, fer un fred que aixeca les pedres

pelar-se de fred (p.ext.)

fer un fred que aixeca les pedres SV, fer molt fred

La temperatura és realment baixa: fa un fred que aixeca les pedres

fer un fred de mil dimonis, fer un fred que gela, fer un fred que glaça el pensament

fer un fred que gela SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

Aquests dies, al migdia encara fa un fred que gela

fer un fred que trepana, fer un fred que talla, fer un fred que pela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que glaça el pensament, fer un fred que aixeca les pedres

fer un fred que glaça el pensament SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

Abans a les cases a l’hivern feia un fred que glaçava el pensament

fer un fred que pela, fer un fred que trepana, fer un fred que talla, fer un fred que gela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que aixeca les pedres

fer un fred que glaça la cua dels gossos SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

Les temperatures són molt baixes: fa un fred que glaça la cua dels gossos

fer un fred que pela, fer un fred que talla, fer un fred que trepana, fer un fred que gela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça el pensament

fer un fred que pela SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

Estem sota zero: fa un fred que pela

fer un fred que trepana, fer un fred que talla, fer un fred que gela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que glaça el pensament, fer un fred de mil dimonis

fer un fred que rau SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

Avui fa molt fred: fa un fred que rau

fer un fred que pela, fer un fred que trepana, fer un fred que talla, fer un fred que gela, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que glaça el pensament

fer un fred que talla SV, el fred, fer com si tallés de tan penetrant, de tan subtil (IEC)

Posa’t el gorro i els guants, que avui fa un fred que talla

fer un fred que pela, fer un fred que trepana, fer un fred que gela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que glaça el pensament

pelar-se de fred (p.ext.)

fer un fred que trepana SV, locució per a expressar hiperbòlicament un fred molt intens (A-M)

A fora fa un fred que trepana

fer un fred que pela, fer un fred que talla, fer un fred que gela, fer un fred que rau, fer un fred que glaça la cua dels gossos, fer un fred que glaça el pensament

fred com el gel SA, glaçat / expressió usada per a referir-se a alguna cosa molt freda (R-M, *)

Va tornar tot mullat a casa i amb els peus freds com el gel; va canviar-se el calçat i es va refer de seguida / Té el nas fred com el glaç (També s’usa amb el nom glaç) (R-M, *)

fred com el marbre

fred com a gel (v.f.), bufar-se els dits (p.ext.)

fred com el marbre SA, que és molt fred

Està fred com el marbre, porteu una manta

fred com el gel, més fred que marbre, tan fred com marbre

fred negre SN, fred sec i sense sol (A-M)

Aquell fred negre feia que se’m tallessin els llavis

[Tarr. (A-M)]

fred secret SN, fred molt intens i sense vent (A-M)

Feia un fred secret que no venia de gust ni sortir de casa

[Tarr. (A-M)]

gota freda SN, depressió atmosfèrica freda les característiques de la qual s’originen en la circulació de la troposfera mitjana o alta (IEC)

L’home del temps va avisar que preparéssim els abrics perquè estaríem sota els efectes de la gota freda

més fred que el glaç SA, glaçat / expressió usada per a referir-se a alguna cosa molt freda (R-M, *)

La sopa és més freda que el glaç / Té els peus més freds que el gel (També s’usa amb el nom gel)

més fred que neu, més gelat que un rave

més fred que el nas d’un ca SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Té les mans més fredes que el nas d’un ca

tan fred com el nas d’un ca

més fred que la cadena del pou SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Quan vaig arribar, aquell guisat ja era més fred que la cadena del pou

més fred que marbre, tan fred com la cadena del pou

més fred que marbre SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

A les nits d’hivern, quan em poso el pijama, aquest és més fred que marbre

més fred que la cadena del pou, més fred que neu, fred com el marbre, tan fred com marbre

més fred que neu SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Aquell país és més fred que neu

més fred que marbre, més fred que el glaç, més gelat que un rave, tan fred com neu

més fred que una serp SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

La Susanna té els braços més freds que una serp

tan fred com una serp

més gelat que un rave SA, es diu d’una cosa molt freda (A-M)

Tenia els peus més gelats que un rave

més fred que neu, més fred que el glaç

[Val. (A-M)]

pelar-se de fred SV, sentir molt intensament el fred (A-M)

Ens pelàvem de fred / El cotxer, a baix, es deu estar pelant de fred (IEC, A-M)

bufar-se els dits (p.ext.), fer un fred que talla (p.ext.), fer un fred de mil dimonis (p.ext.)

tan fred com el nas d’un ca SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Aquell hivern va ser tan fred com el nas d’un ca

més fred que el nas d’un ca

tan fred com gel SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

La beguda és tan freda com gel

tan fred com la cadena del pou, tan fred com marbre, tan fred com neu

tan fred com la cadena del pou SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

El dinar ja és tan fred com la cadena del pou

tan fred com gel, més fred que la cadena del pou

tan fred com marbre SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Aquesta habitació és tan freda com marbre

tan fred com gel, tan fred com neu, fred com el marbre, més fred que marbre

tan fred com neu SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

Aquell pis és tan fred com neu

tan fred com gel, tan fred com marbre, més fred que neu

tan fred com una serp SA, comparació per a expressar hiperbòlicament que una cosa és freda (A-M)

El cos del difunt va quedar en poca estona tan fred com una serp

més fred que una serp

temps fort SN, temps o dies de temperatures excessivament baixes, males de sofrir (A-M)

Fa molt de fred, estem passant per un període de temps fort

dies forts